Współpraca

audyt
potrzeb

najważniejszy jest dialograzem ustalimy zakres naszej współpracy i cele jakie mamy osiągnąć

strategia
działań

każdy projekt musi mieć planpokażemy, co i jak chcemy zrobić, będziesz mógł sprawdzić efekty na każdym etapie naszej pracy

tworzenie
kreacji

mówimy treścią, obrazem i dźwiękiem, tak by dotrzeć do każdego, dopasujemy komunikaty do Twojego odbiorcy

realizacja
planu

działamy! zgodnie z planem i ustaleniami. Informujemy Ciebie o postępach i na bieżąco wprowadzamy zmiany

AUDYT
KONSULTACJE

Zapoznamy się z celami Twojej firmy, sprawdzimy, czy są one osiągane. Przeprowadzimy analizę konkurencji. Ocenimy jakość ruchu na Twojej stronie internetowej i kanałach społecznościowych oraz czy prawidłowo określiłeś grupy docelowe. Sprawdzimy, w jaki sposób reagujesz na aktywność odbiorców. Przeprowadzimy analizę wyników kampanii płatnych. Wyciągniemy wnioski potrzebne do optymalizacji naszych działań.

STRATEGIA KOMUNIKACJI

Na podstawie audytu marki przeprowadzimy analizę SWOT, wyznaczając mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Ustalimy grupy docelowe (persony), wyznaczymy mierzalne cele komunikacyjne i biznesowe (analiza SMART). Zaplanujemy główne komunikaty i na podstawie zebranych danych dobierzemy narzędzia i kanały komunikacji. Określimy harmonogram i odpowiedni budżet do jego realizacji. 

KREACJA
REALIZACJA

Na podstawie zaakceptowanego media planu nasi specjaliści stworzą odpowiednie treści i kreacje wizualne. Zmodernizujemy wygląd Twojej strony, dodamy teksty z odpowiednimi frazami kluczowymi, tak by pozycjonowała się wyżej w sieci. Stworzymy płatne kampanie digitalowe i je zoptymalizujemy, by uzyskać założone cele. Zbadamy skuteczność naszych działań, tworząc raport i plan na następne kampanie. Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62